GRAFIKA

Na obálke knihy ako aj pred každou jej kapitolou sú použité detaily z diela 2000 n. l. (nášho letopočtu) od Zorky Lednárovej. Každý jeden fragment grafiky má svoju samostatnú výpoveď. Keď sa nakoniec spoja do jedného celku, dostávajú spolu úplne nový rozmer. Podobne je to aj s celou mozaikou humanizmu.

2000 n. l. (nášho letopočtu)

Grafika v originálnom rozmere 260 x 150 cm zobrazuje svet s dvanástimi oficiálne uznávanými písomnými sústavami. Mapa sa stáva prostriedkom na zmenu perspektívy, cieľom je vnímať svet z pohľadu kultúrnej spolupatričnosti, ktorá prekonáva politické hranice.

Zorka Lednárová považuje samotné písmo za jeden z najdôležitejších objavov ľudstva, ktorý vyžaduje cit pre abstrakciu, predpokladá symbolické komunikačné schopnosti a predstavuje základný kameň ľudského rozvoja. V histórii sa zmena písma často viazala na náboženstvo alebo na politické ambície krajiny. Prostredníctvom svojej mapy dnes autorka predstavuje písmo ako nositeľa ľudskej spolupatričnosti.

ZORKA LEDNÁROVÁ
Zorka Lednárová
(www.lednarova.com)

Narodila sa v Bratislave roku 1976. Ako umelkyňa, aktivistka a kurátorka vníma umenie v kontextuálnych vzťahoch, pracuje s napätím medzi globálnym a miestnym.

Študovala sochárstvo v Bratislave, v nemeckom Kieli a na Čínskej národnej akadémii v Hangzhou. V roku 2007 úspešne absolvovala postgraduálne štúdium na Institut für Kunst und Kontext (Universität der Künste) v Berlíne. Od roku 2007 viedla v Berlíne projekt Okk/Raum 29 venovaný interdisciplinárnemu dialógu politického umenia a aktivizmu. Od 1994 pravidelne vystavuje doma i v zahraničí. Tvorivo sa zúčastnila na medzinárodných sochárskych sympóziách. Získala viaceré štipendiá a na svoju tvorbu mnohé granty ako i prestížne ocenenie od Berlínskeho senátu. Žije v Bratislave a Berlíne.

NEWSLETTER