Beata Balogová o knihe Na konci zostane človek
Beata Balogová o knihe Matúša Ritomského

Šéfredaktorka denníku SME Beata Balogová píše o novej knihe Matúš Ritomského:

„Ako byť bezhraničný, ale nenarušovať hranice druhého človeka? Ako byť otvorený, ale nedovoliť svojej podstate, aby sa roztiekla ako zmrzlina v rukách dieťaťa v auguste? Ako vytýčiť svoje červené línie, ale nevystavať pritom múry väzenia, z ktorého nebude cesty von?

Ako klásť otázky a nezabudnúť, čo sme si chceli počať s odpoveďami? Ako si počínať v rozhovoroch o hodnotách, keď chceme byť spravodliví a principiálni, ale nechceme prísť o ľudskosť a empatiu?

Matúš Ritomský sa pýta a citlivo zvažuje. Vrhá sa do prúdu otázok, ktoré nás denne unášajú, kým sa my snažíme nájsť svoje ukotvenie. K niektorým odpovediam sa vracia, aby videl, či prežijú aj ďalšiu zrážku s realitou.

Čo ak sme zaseknutí medzi kategóriami, do ktorých sa nezmestíme, ale tí, čo pre svoje mentálne pohodlie radi zjednodušujú, by nás do škatuliek najradšej natesnali? Čo ak sa chceme modliť k takému Bohu, ktorý do seba pojme rôznorodosť a nevyhnutnú zmenu?

Ako sa rozprávať s ľuďmi, ktorí neveria vede a tvrdia, že mýty sú silnejšie, lebo im rozumie viac ľudí? Ako dostať vedu aj na miesta, kde sa zvyk čítať knihy ani neudomácnil? Ako oslavovať pokrok, ale nerozkopať tradície, vďaka ktorým sme niekde zakorenení?

Čo ak nechceme odkrajovať zo svojej identity len preto, aby sme sa zmestili do definícií, ktoré niekto s politickou mocou alebo s historickým vplyvom nanútil spoločnosti? Sme naozaj bezmocní, keď narážame na prejavy nenávisti, rasizmu, šovinizmu a fašizmu, ktoré sa maskujú ako „iný názor“, ktorý by sme mali tolerovať? Z akých mentálnych bojov máme ustúpiť a v ktorých máme krvácať?

Kniha Na konci zostáva človek (mozaika humanizmu) zachytáva túto dennú prácu humanistu, ktorý sa prehrabáva vo svojich interpretáciách a pocitoch, aby ich usporiadal do celku. Takého, čo bude dávať zmysel aj na konci dňa, keď všetko stíchne a my niekde medzi bdelosťou a zaspávaním balansujeme naše činy.

Lebo to je najťažšie. Naozaj žiť teórie a vzletné poučky a byť s nimi autenticky v súlade.“

zdroj: Šéfredaktorka SME o novej knihe Matúša Ritomského (SME 25.3.2021)

Viac článkov

NEWSLETTER